Kontakt

REZERWACJAMożesz równie¿ dokonaæ
rezerwacji dzwoniąc do nas:
+48 12 294 53 53 lub +48 780 151 746

lub pisząc na adres
recepcja@hotelgrottger.pl

Grottger Boutique Hotel Krakow
Sienkiewicza 27, 30-033, Krakow


Tel. : (48) 12 294 53 53 

(48) 780 151 746

E-mail : recepcja@hotelgrottger.pl